Ervaringen

“Monique is een interim-manager die snel tot de kern van de zaak komt en haar aanpak daarop goed weet af te stemmen.”

"Daarbij heeft ze oog voor zowel het inhoudelijke als het zakelijke aspect en weet ze medewerkers actief te betrekken en een rol te geven bij de uitvoering van de werkzaamheden. Monique heeft Juvent enorm geholpen om de zorg aan kwetsbare Zeeuwse kinderen en jongeren goed te organiseren in een onzekere tijd."

Ruud Stevens
Bestuurder Juvent

5.0
2016-07-04T11:17:24+00:00

Ruud Stevens
Bestuurder Juvent

"Daarbij heeft ze oog voor zowel het inhoudelijke als het zakelijke aspect en weet ze medewerkers actief te betrekken en een rol te geven bij de uitvoering van de werkzaamheden. Monique heeft Juvent enorm geholpen om de zorg aan kwetsbare Zeeuwse kinderen en jongeren goed te organiseren in een onzekere tijd."

“Monique heeft mij op een praktische en prettige manier geholpen om mijn presentatievaardigheden te vergroten.”

"In mijn werk als bestuurder in de jeugdzorg moet ik regelmatig presentaties aan groepen mensen geven. Tot nu toe deed ik dat met vallen en opstaan. Monique heeft mij op een praktische en prettige manier geholpen om mijn presentatievaardigheden te vergroten. Daarbij coacht Monique op een consequente en vasthoudende manier voor het maximale leereffect. Het heeft mij geholpen nog beter na te denken over de boodschap die ik kwijt wil en hoe ik dat op een begrijpelijke en toegankelijke manier doe."

Ruud Stevens
Bestuurder Juvent

5.0
2016-07-04T11:23:18+00:00

Ruud Stevens
Bestuurder Juvent

"In mijn werk als bestuurder in de jeugdzorg moet ik regelmatig presentaties aan groepen mensen geven. Tot nu toe deed ik dat met vallen en opstaan. Monique heeft mij op een praktische en prettige manier geholpen om mijn presentatievaardigheden te vergroten. Daarbij coacht Monique op een consequente en vasthoudende manier voor het maximale leereffect. Het heeft mij geholpen nog beter na te denken over de boodschap die ik kwijt wil en hoe ik dat op een begrijpelijke en toegankelijke manier doe."

“Monique zorgt ervoor dat ze je afstand laat nemen van de dagelijkse drukte, door je te bevragen en haar mening te geven, helpt ze om beter inzichtelijk te krijgen wat de vervolgstap is.”

"Haar kennis over de zorg en de bedrijfsvoering maakt haar een constructieve gesprekspartner die vanuit een goede werkrelatie de juiste vragen kan stellen om je eigen pad en richting te verscherpen."

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Samen doen wat nodig is

An Theunissen
Directeur-bestuurder

5.0
2016-07-05T15:57:55+00:00

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Samen doen wat nodig is

An Theunissen
Directeur-bestuurder

"Haar kennis over de zorg en de bedrijfsvoering maakt haar een constructieve gesprekspartner die vanuit een goede werkrelatie de juiste vragen kan stellen om je eigen pad en richting te verscherpen."

“Monique heeft mij geholpen om in zeer hectische tijden het hoofd koel te houden en te focussen op prioriteiten.”

"Met een voor mij erg goede combinatie van meedenken op de inhoud en over mijn eigen handelen als coördinator. Hierdoor sta ik met meer plezier en vertrouwen in mijn werk."

Mirande
Coördinator Centrum Jeugd en Gezin

5.0
2016-07-15T12:17:53+00:00

Mirande
Coördinator Centrum Jeugd en Gezin

"Met een voor mij erg goede combinatie van meedenken op de inhoud en over mijn eigen handelen als coördinator. Hierdoor sta ik met meer plezier en vertrouwen in mijn werk."

“Door Monique Bastinck ben ik kritischer naar mijn eigen handelen gaan kijken, waardoor ik nu beter functioneer op de werkvloer”

Marvin
student Hogeschool Rotterdam

5.0
2016-07-15T12:21:08+00:00

Marvin
student Hogeschool Rotterdam

“Een echte vakvrouw!”

"Monique heb ik leren kennen vanaf november 2015 in de coaching van een team leidinggevenden in het middenmanagement, een nieuwe functie in een welzijnsorganisatie in tijden van grote verandering. In zowel de coaching als in de betrokkenheid bij het proces van verandering ervaar ik haar als vakkundig en betrokken, open en persoonlijk, betrouwbaar en ondersteunend. Mét daarbij een juist gedoseerde uitdaging op de eigen kracht!"

Jeske Bartelsman
teamleidster SPL

5.0
2016-09-30T11:07:40+00:00

Jeske Bartelsman
teamleidster SPL

"Monique heb ik leren kennen vanaf november 2015 in de coaching van een team leidinggevenden in het middenmanagement, een nieuwe functie in een welzijnsorganisatie in tijden van grote verandering. In zowel de coaching als in de betrokkenheid bij het proces van verandering ervaar ik haar als vakkundig en betrokken, open en persoonlijk, betrouwbaar en ondersteunend. Mét daarbij een juist gedoseerde uitdaging op de eigen kracht!"

“Monique is niet iemand van op de winkel passen, integendeel: zij zet zich in om het beleid te realiseren, de organisatie te professionaliseren en de uitvoering te verbeteren.”

"Monique heb ik in de periode dat ik met haar heb gewerkt (sept. 2015 tot aan mijn pensionering febr. 2016) leren kennen als een manager die een goede balans weet te hanteren tussen de beleidsmatige/inhoudelijke uitgangspunten en de noodzakelijk bedrijfsmatige parameters. Ze is betrokken, open, communicatief en integer naar collega’s en medewerkers."

Hein Abbing
oud-bestuurder Juvent

5.0
2016-09-30T11:15:03+00:00

Hein Abbing
oud-bestuurder Juvent

"Monique heb ik in de periode dat ik met haar heb gewerkt (sept. 2015 tot aan mijn pensionering febr. 2016) leren kennen als een manager die een goede balans weet te hanteren tussen de beleidsmatige/inhoudelijke uitgangspunten en de noodzakelijk bedrijfsmatige parameters. Ze is betrokken, open, communicatief en integer naar collega’s en medewerkers."

“Op een geweldige locatie hebben wij een dag gewerkt aan mijn presentatie.”

"Door de structuur en de werkwijze die Monique biedt zijn wij samen op zoek gegaan naar mijn kernboodschap. Hierdoor is mijn verhaal compleet geworden en kan ik deze goed gebruiken in mijn gesprekken met gemeenten en andere opdrachtgevers. De VIP dag met Monique was leuk, zinvol en ik ben met een goed resultaat naar huis gegaan."

Cathy Kotoun
Changemaker in music education

5.0
2017-01-03T12:41:55+00:00

Cathy Kotoun
Changemaker in music education

"Door de structuur en de werkwijze die Monique biedt zijn wij samen op zoek gegaan naar mijn kernboodschap. Hierdoor is mijn verhaal compleet geworden en kan ik deze goed gebruiken in mijn gesprekken met gemeenten en andere opdrachtgevers. De VIP dag met Monique was leuk, zinvol en ik ben met een goed resultaat naar huis gegaan."

“Het kwartje viel en veroorzaakte een lawine”

De coaching van Monique was gericht op het verdiepen van mijn leiderschapsvaardigheden. De bijeenkomsten waren prettig en sloten aan bij mijn leervraag. Op een rustige, ontspannen wijze hebben wij de verschillende aspecten van leiderschap uitgediept, waardoor er een kwartje viel en een positieve lawine veroorzaakte in mijn leiderschapsontwikkeling.

Mark Draaijer
Proces coördinator Sociaal Domein gemeente Tholen

5.0
2017-07-19T10:47:19+00:00

Mark Draaijer
Proces coördinator Sociaal Domein gemeente Tholen

De coaching van Monique was gericht op het verdiepen van mijn leiderschapsvaardigheden. De bijeenkomsten waren prettig en sloten aan bij mijn leervraag. Op een rustige, ontspannen wijze hebben wij de verschillende aspecten van leiderschap uitgediept, waardoor er een kwartje viel en een positieve lawine veroorzaakte in mijn leiderschapsontwikkeling.

Monique was onafhankelijk en luisterde goed.

Monique heeft ons geholpen om in een korte tijd een samenwerkingsovereenkomst op te stellen.   Zij pakte dit op een rustige en prettige wijze aan, was hierbij onafhankelijk en luisterde goed.  De vertaling van het besprokene naar de overeenkomst is goed tot stand gekomen.

dhr. M.Konings
Bestuurder SWOG 

5.0
2017-09-28T13:10:05+00:00

dhr. M.Konings
Bestuurder SWOG 

Monique heeft ons geholpen om in een korte tijd een samenwerkingsovereenkomst op te stellen.   Zij pakte dit op een rustige en prettige wijze aan, was hierbij onafhankelijk en luisterde goed.  De vertaling van het besprokene naar de overeenkomst is goed tot stand gekomen.

Monique haalt de rode draad uit mijn verhalen

De coaching door Monique heb ik als zeer prettig ervaren. Monique is er zeer scherp op om de rode draad uit mijn verhalen te halen en zowel mijn sterke als verbeterpunten naar voren te brengen. Hierdoor werd ik getriggerd om hier mee aan de slag te gaan.

Nicole Oomen                                                                                                                                                                                  Manager stg. Jeugdteams

5.0
2018-07-09T11:57:09+00:00

Nicole Oomen                                                                                                                                                                                  Manager stg. Jeugdteams

De coaching door Monique heb ik als zeer prettig ervaren. Monique is er zeer scherp op om de rode draad uit mijn verhalen te halen en zowel mijn sterke als verbeterpunten naar voren te brengen. Hierdoor werd ik getriggerd om hier mee aan de slag te gaan.

Chapeau

Als hoofd Detentie en Re-Integratie van de PI Dordrecht heb ik Monique leren kennen als vriendelijk, doortastend, open en vooral transparant. Woorden die gemakkelijker opgeschreven zijn dan uitvoerbaar voor een interim adviserend manager die maar een korte tijd heeft om “sterke” doelen en “korte” deadlines te halen binnen een  krachtenveld van diverse organisaties. Chapeau!

Dhr. L. van Dalsen,                                                                                                                                                              Hoofd Detentie en Re-Integratie PI Dordrecht

5.0
2018-09-09T09:51:22+00:00

Dhr. L. van Dalsen,                                                                                                                                                              Hoofd Detentie en Re-Integratie PI Dordrecht

Als hoofd Detentie en Re-Integratie van de PI Dordrecht heb ik Monique leren kennen als vriendelijk, doortastend, open en vooral transparant. Woorden die gemakkelijker opgeschreven zijn dan uitvoerbaar voor een interim adviserend manager die maar een korte tijd heeft om “sterke” doelen en “korte” deadlines te halen binnen een  krachtenveld van diverse organisaties. Chapeau!

Ik waardeer haar om haar inzicht, scherpte, doortastendheid, maar ook om haar loyaliteit. 

Ik heb Monique leren kennen als interim manager van het Veiligheidshuis zuid-Holland zuid, waar zij een jaar gewerkt heeft. Monique heeft oog voor alle belangen die een rol spelen in het netwerk. Zij heeft met haar coachende kwaliteiten rust gebracht op de werkvloer en tal van partijen actiever weten aan te haken aan het netwerk. Zij werkt achter de schermen waar dat kan, maar is duidelijk aanwezig waar dat moet. Zij kan meerdere rollen vervullen en is instaat om verbindingen te maken en te onderhouden waar het netwerk sterke van wordt.

Ik waardeer haar om haar inzicht, scherpte, doortastendheid, maar ook om haar loyaliteit.

Dhr J.J Luteijn                                                                                                                                                                               Burgemeester Cromstrijen

5.0
2018-09-09T10:01:28+00:00

Dhr J.J Luteijn                                                                                                                                                                               Burgemeester Cromstrijen

Ik heb Monique leren kennen als interim manager van het Veiligheidshuis zuid-Holland zuid, waar zij een jaar gewerkt heeft. Monique heeft oog voor alle belangen die een rol spelen in het netwerk. Zij heeft met haar coachende kwaliteiten rust gebracht op de werkvloer en tal van partijen actiever weten aan te haken aan het netwerk. Zij werkt achter de schermen waar dat kan, maar is duidelijk aanwezig waar dat moet. Zij kan meerdere rollen vervullen en is instaat om verbindingen te maken en te onderhouden waar het netwerk sterke van wordt. Ik waardeer haar om haar inzicht, scherpte, doortastendheid, maar ook om haar loyaliteit.

Monique is iemand met veel ervaring.

Monique is een fijne, makkelijk benaderbaar persoon. Hierdoor voelde ik mij in goede handen. Monique heeft veel ervaring en geeft zonodig veel voorbeelden. Het kost haar geen enkele moeite om mijn situatie te herkennen en daarmee te werken.

Het was een zeer fijne en leerzame dag in een mooie omgeving. Veel dank.

Esther van Wendel                                                                                                                                                Programmamedewerker JES Rijnland

5.0
2018-10-05T15:32:05+00:00

Esther van Wendel                                                                                                                                                Programmamedewerker JES Rijnland

Monique is een fijne, makkelijk benaderbaar persoon. Hierdoor voelde ik mij in goede handen. Monique heeft veel ervaring en geeft zonodig veel voorbeelden. Het kost haar geen enkele moeite om mijn situatie te herkennen en daarmee te werken. Het was een zeer fijne en leerzame dag in een mooie omgeving. Veel dank.

Wat een leerproces!

Samen met een collega heb ik een VIP dag presenteren bij Monique gevolgd. Ik heb op deze dag veel over mijzelf geleerd. De methode van Monique en haar rustige open manier van communiceren zorgt ervoor dat je je kernboodschap helder krijgt.

Ik heb een hele fijne dag gehad, waarover ik zeer tevreden ben.

 

Corina  van Brecht                                                                                                                                                                                        Office manager JES Rijnland

5.0
2018-10-05T15:34:47+00:00

Corina  van Brecht                                                                                                                                                                                        Office manager JES Rijnland

Samen met een collega heb ik een VIP dag presenteren bij Monique gevolgd. Ik heb op deze dag veel over mijzelf geleerd. De methode van Monique en haar rustige open manier van communiceren zorgt ervoor dat je je kernboodschap helder krijgt. Ik heb een hele fijne dag gehad, waarover ik zeer tevreden ben.  

Houvast, verwarring, onrust en zelfvertrouwen

Houvast, verwarring, onrust en zelfvertrouwen... Zo omschrijf ik mijn gevoel tijdens de VIP dag presenteren.

Tijdens de dag voelde ik af en toe verwarring en onrust. Maar aan het einde van de dag is mijn conclusie dat de VIP dag mij houvast en zelfvertrouwen heeft gegeven. De methode en de wijze waarop Monique de dag begeleidt is verfrissend en verhelderend.

 

Franca van Montfoort                                                                                                                                                              Personal- en teamcoach

5.0
2018-10-05T15:52:40+00:00

Franca van Montfoort                                                                                                                                                              Personal- en teamcoach

Houvast, verwarring, onrust en zelfvertrouwen... Zo omschrijf ik mijn gevoel tijdens de VIP dag presenteren. Tijdens de dag voelde ik af en toe verwarring en onrust. Maar aan het einde van de dag is mijn conclusie dat de VIP dag mij houvast en zelfvertrouwen heeft gegeven. De methode en de wijze waarop Monique de dag begeleidt is verfrissend en verhelderend.  
5
16

 

Diensten

Coaching

Coaching

Ik help ondernemers, bestuurders en organisaties ontwikkelen en groeien door hen te coachen.

Interim management

Interim management

Als interim manager help ik organisaties of een afdeling door een verandering heen.

Training Pitchen

Training Pitchen

Sta ontspannen in de schijnwerpers en hou een succesvolle pitch!